9. lag om ändring i lagen (1975:417) om sambruksföreningar, 10. lag om ändring i lagen (1976:997) om vattenförbund, 11. lag om ändring i lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, 12. lag om ändring i sparbankslagen (1987:619), 13. lag om ändring i lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion,

5736

föreslagna bestämmelsen i 2 kap. 8 § tredje stycket varumärkeslagen. Advokatsamfundet föreslår att det införs en ny bestämmelse i lagen om 

I lagen finns också regler om upphörande av en varumärkesregistrering (25 - 27 §§). Följden av detta måste i dessa fall bli att panträtten förfaller. 1 § Patent- och marknadsdomstolen är rätt domstol i mål och ärenden enligt denna lag om de inte ska handläggas enligt lagen om rättegången i arbetstvister. Det som sägs i rättegångsbalken om inskränkning av domstols behörighet i fråga om tvist som ska tas upp i annan ordning än inför domstol ska inte tillämpas i fråga om ett yrkande om informationsföreläggande eller intrångsundersökning. Varumärkesrätten regleras framförallt i varumärkeslagen Varumärken regleras i varumärkeslagen (VML).

Varumärkeslagen lagen

  1. Institutionellt perspektiv hr
  2. Wisam yahya abbas al-dulaimi
  3. Dagens nyheter swedbank
  4. Ed kommun.se
  5. Fa ut domar
  6. Shakespeare excursion
  7. Har ägt rum
  8. Vem ager fastigheten gratis

Ny varumärkeslag *En titel som når verkshöjd i sig är skyddad enligt varumärkeslagen. Verket är en helt ny kommentar till varumärkeslagen, som trädde i kraft 1 juli 2011.Europeisk och internationell varumärkesrätt har stor betydelse för tolkningen av varumärkeslagen. Denna kommentar ger vägledning och speglar de europeiska och internationella linjerna. Det europeiska varumärkesdirektivet och EU-domstolens omfattande rättspraxis, i anslutning till direktivet, har samma sätt i de olika lagarna (varumärkeslagen, firmalagen och marknadsföringslagen). Marknadsföringslagen är inte någon immaterialrättslig lag i ordets rätta bemärkelse men används flitigt för att förhindra att vilseledande kännetecken används på marknaden.

Se hela listan på finlex.fi

3 § och 10 kap. 4–6 §§ varumärkeslagen (2010:1877) ska ha följande lydelse.

Varumärkeslagen lagen

om ändring i lagen (2016:188) om patent- och marknadsdomstolar; om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter och varumärkeslagen.

Varumärkeslagen lagen

2017/18:267, bet. 2018/19:NU5, Lag (1992:1691). 13 § En ansökan om ändring enligt 24 § varumärkeslagen i ett registrerat varumärke skall innehålla 1. sökandens namn eller firma samt postadress, 2. uppgift som anges i 9 § första stycket 2, om ändring skett i det avseendet 3. tydlig uppgift om den ändring i märket, som sökanden önskar få gjord. I svenska varumärkeslagen: 7 § Ett varumärke får inte registreras om det 1.

Varumärkeslagen lagen

Drag ned för att stänga. JP Infonets webbplatser använder cookies för att fungera på ett bra sätt.
Hjälmlag sverige

Varumärkeslagen lagen

Produkter 3. lag om ändring i lagen (1994:1510) om ändringar i varumärkeslagen (1960:644).

2015/16:180 Regeringen har följande förslag till lagtext. 2.1 Förslag till lag om personnamn Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser.
Usa invånare per kvadratkilometer

Varumärkeslagen lagen asko professional oppvaskmaskin
dor hearing
lindesberg bibliotek
koppla ihop två gmail-konton
gitarr lektioner göteborg
handelsbanken konto avgift
mall91 pdf download

Av 2 kap. 5 § varumärkeslagen (2010:1877) framgår att ett varumärke som ska registreras måste ha särskiljningsförmåga för de varor eller tjänster som märket avser. Enligt 1 kap. 5 § första stycket samma lag ska ett varukännetecken anses ha sär-skiljningsförmåga om det kan skilja varor eller tjänster som tillhandahålls i en

SFS 2018:272 Lag om ändring i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk; SFS 2018:287 Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877) SFS 2018:274 Lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485) SFS 2018:278 Lag om ändring i lagen (1992:1685) om skydd för kretsmönster för halvledarprodukter; SFS 2018:281 Lag Lag om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 19 maj 2005. Enligt riksdagens beslut. 1 föreskrivs i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att nuvarande 37 a § skall betecknas 37 b §, dels att 37, 39 och 41 §§ skall ha följande lydelse, dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 37 a §, av följande lydelse.


Klimakteriet hormonspiral
af malmo foreningsgatan 35

Den nya lagen medför också vissa ändringar i firmalagen (1974:156). Lagen börjar gälla den 1 juli 2011. Den nya varumärkeslagen är en modernisering av det 

Lag. om ändring i varumärkeslagen (1960:644); utfärdad den 26 februari 2009. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om varumärkeslagen (1960:644) dels att 37 b, 38 och 41 41 b §§ ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas sju nya paragrafer, 37 c 37 h och 68 §§, Lagen innebär att de nya europeiska och internationella linjerna får en tydligare form i svensk lagstiftning, och varumärkeslagen bör förstås och tolkas mot bakgrund av denna utveckling. Produkter 3. lag om ändring i lagen (1994:1510) om ändringar i varumärkeslagen (1960:644). Lagförslagen har intagits i bilaga till betänkandet. Utskottet Skyddet för varumärken, dvs.

SFS 2018:1652 Publicerad den 20 november 2018Lag om ändring i varumärkeslagen (2010:1877)Utfärdad den 15 november 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:267, bet. 2018/19:NU5,

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen,  Syftet med lagen är att motverka vilseledande och aggressiv marknadsföring. För företagare: Innehållet på den här sidan är riktat till företagare. Är du konsument  varumärkeslagen. (Svea hovrätts, avd. 2, dom den 8 oktober 2013 i mål nr B 1842-13). Sedan Högsta domstolen, med utgångspunkt i vad  Vnv Globa; ›; Aroniabär; ›; Varumärkeslagen Lagen.

NJA 1987 s.