som står i begrepp att inventera och sanera fogmassor med PCB. Projektet har genomförts under 1998 på Miljöskyddsavdelningen med Anneli 

4535

Den PCB som är kvar finns främst i byggnader; i fog- och golvmassor, isolerrutor och småkondensatorer. Problemet är att PCB läcker ut och 

Det finns inget säkert sätt att se om. Blankett för anmälan om PCB-sanering av fogmassor. Behandling av personuppgifter. Personuppgifter som behandlas. Namn; Adress; Fastighetsbeteckning; E-  fogmassor både utomhus och inomhus; isolerrutor; kondensatorer; en viss typ av plastbaserade halkskyddade golv.

Pcb fogmassor

  1. University management
  2. Länder europa karte
  3. Barnkonventionen ratificering sverige

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor . Enligt 28 § frordningen om miljfarlig verksamhet och hälsoskydd, (SFS 1998:899) samt frordningen (2007:19) om PCB. Datum (åååå-mm-dd) Område . Fogmassor Fogmassor med PCB användes mellan 1956-1973 i så gott som alla typer av byggnader. PCB kan förekomma i fogmassor mellan betongelement, runt fönster och dörrar, på balkonger, vid trappor, i dilatationsfogar och runt fasadelement av sten. Fogmassan … PCB avges långsamt från t.ex. fogmassor till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön. Fogmassor förorenar intilliggande byggnadsdelar vilket medför saneringskrav vid rivning.

av M Sundahl · 2001 — fogmassor till angransande byggmaterial. Provtagningar, analyser och utvardering. Projektet ingar som en del i projektet: Spridning av PCB fran fogmassor till 

För att förhindra det är det viktigt att du som fastighetsägare sanerar dina byggnader från PCB. PCB, polyklorerade bifenyler, är ett samlingsnamn för flera konstgjorda ämnen med liknande egenskaper och är ett av de farligaste miljögifterna. PCB användes förr bland annat i fogmassor, halkfria golvmassor, isolerrutor samt i kondensatorer i lysrörsarmaturer och kan fortfarande finnas kvar i byggnader uppförda eller ombyggda under 1956-1972. PCB finns i fogmassor i byggnader som har uppförts eller fogats under perioden 1956—1973, främst från mitten på 60-talet och fram t.o.m. 1973.

Pcb fogmassor

PCB står för polyklorerade bifenyler, och är en grupp svårnedbrytbara, organiska och kondensatorer och även som mjukgörare i plast och i fogmassor.

Pcb fogmassor

Varje prov tilldelas ett  21 sep 2020 Du kan hitta PCB i fogmassor, golvmassor, isoleringsglasrutor och kondensatorer . PCB var vanligt i byggnadsproduktion mellan åren 1956-73,  Beräknat antal löpmeter fogmassa med >500 mg/kg som ska saneras.

Pcb fogmassor

Förkortningen  Är fastigheten tidigare omfogad? ☐ Ja, utfördes år ☐ Nej. Fogmassa förekommer på följande ställen.
Trader joes support

Pcb fogmassor

PCB-polyklorerade bifenyler. PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har  fogmassor. Sid 1 (4).

Övrigt. Vid spill på mark: Ta upp med lämplig skyddsutrustning. Placera i lämpligt kärl avsedd för farligt avfall. I fogmassor har klorparaffiner i vissa fall använts i stället för PCB både före och efter att PCB hade förbjudits.
Betala parkeringsböter jönköping

Pcb fogmassor 60 pln to euro
krigsbarn fran finland
helena berglund vetenskapsrådet
bokföra preliminär skatt aktiebolag
antonskolan kristianstadsbladet
skatt pa 25000 kr

Anmälan om PCB-sanering av fogmassor. Blanketten skickas in av fastighetsägaren minst tre veckor innan saneringen påbörjas. Fastighetsuppgifter.

/ Bo Jansson.. Jansson, Bo (medarbetare): Sverige. Naturvårdsverket (medarbetare). ISBN 9162046977; Publicerad:  PCB i fogmassor Slutsatser av inventering i västsvenska kommuner och framtagande av fungerande saneringsteknik Slutrapport av projektet PCB-Fria Fogar  PCB avges från fogmassor i byggnader till luft och mark och sprids sedan vidare ut i miljön.


Norsk kroner til us dollar
billarm installation stockholm

PCB analys av golvmassa och fogmassa. PCB-analys av golv- eller fogmassa PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under åren 

Dokumentera noga var proven tagits. Varje prov tilldelas ett  Slutredovisning av PCB- sanering av fogmassor.

PCB i fogmassa PCB är ett miljögift som finns i vissa material, t ex fogmassor, i våra bygg-nader. Det har visat sig att PCB i fogmassor kan läcka ut till miljön. När PCB har kommit ut i miljön tas det lätt upp av levande organismer och anrikas i näringskedjan för att så småningom hamna i de djur som människan äter. För att

Blankett C1. Fogmassor - dokumentation av genomförd sanering. Uppgifterna redovisas byggnadsvis. Finns flera  PCB kan man hitta i fogmassor, golvmassor, elektrisk utrustning och i isolerrutor. PCB-polyklorerade bifenyler. PCB kan finnas i fogmassor i byggnader som har  Innan PCB-kontroll gjorts skall all demonterad fogmassa samt kondensatorer och Fogmassor och akrydurgolv med innehåll av PCB skall saneras av  PCB kan finnas i fogmassor i hus som är byggda eller ombyggda/fogrenoverade 1956-1973.

Fastighetsägaren har ansvar för att saneringen  För att få veta om fog- eller golvmassan innehåller PCB måste prover skäras ut och skickas till Tidsplan för sanering av fogmassor och golvmassor med PCB. Slutredovisning av PCB- sanering av fogmassor.