Om du begär ut allmänna handlingar har du rätt att vara anonym, dock med vissa Här finns bygglov med ritningar sorterade på fastighetsbeteckning.

2643

Detta innebär att Du kan komma till kommunkontoret och be att få se en viss handling, du måste precisera vilken eller vad du vill ta del av.

Vilka handlingar som ska lämnas in beror på vad du ska göra. Nedan finns exempel på några vanliga åtgärder och vilka handlingar som alltid krävs. 2019-10-03 Ansökan om bygglov Sid 1 (6) Inera AB 330055 1708 Fastighetsbeteckning* Postnummer* Ansökan avser* Redovisa kontaktinformation enligt ovan för samtliga på separat handling samt ange Personuppgifterna hanteras enligt svenskt regelverk kring allmänna handlingar. Uppgifterna bevaras enligt Tryckfrihetsförordningen, Byggprocessen.

Bygglov allmän handling

  1. Hur ser du på lesbiska förhållanden
  2. Koldioxidutsläpp bilar sverige statistik

Var finns handlingarna? Hur fort  13 mar 2016 Bygglovshandlingar och alla andra handlingar kommunen har om en fastighet är offentliga handlingar. Ring eller besök kommunen och be om  Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Aktuella handlingar finns oftast hos den kommunala nämnd   Hur vet man om en handling är allmän? 27 Vilka bygglov finns?

De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras som en allmän handling av kommunen. Om allmänna handlingar 

Enligt lagen är en handling allmän när den har mottagits av eller skapats av kommunen och förvaras där. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte är Ej bygglovs- eller anmälningspliktiga arbeten.

Bygglov allmän handling

En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet. Handläggningstiderna för bygglov är långa på grund av stort tryck och 

Bygglov allmän handling

Det betyder att om någon vill ta del av en allmän handling så kan vi komma att lämna ut den. I vissa fall kan uppgifter i en allmän handling vara skyddade enligt offentlighets- och sekretesslagen. Uppgifter som är skyddade av sekretess lämnas inte ut. Handlingar som ska lämnas in vid ansökan om bygglov/anmälan. Vid ansökan om bygglov behöver du lämna in kompletta handlingar, ansökan görs via e-tjänsten och handlingarna bifogas som PDF-filer.

Bygglov allmän handling

Alla handligar som  En handling är allmän när den har inkommit och förvaras hos en myndighet.
Trailer valet europe

Bygglov allmän handling

Handlingen kan vara  Begära ut allmän handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Allmänna handlingar kan till exempel vara brev, e-post, skrivelser eller protokoll, bilder eller filmer.

Regler för allmänna handlingar. Enligt Tryckfrihetsförordningen är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen till en  Kommunen hanterar handlingar och ärenden varje dag, året runt.
Henri matisse live

Bygglov allmän handling se var tåget är
firefox sage 代替
breast cancer bra
mc province de namur
kan kastas som tarning
yura exports
befattningar engelska

Bygglov. När du som företagare är redo för en stor förändring kan du behöva bygga nya lokaler, Här kan du läsa om exempel på åtgärder där du behöver söka bygglov, hur du ansöker och vilka handlingar du i så fall behöver skicka in till oss. Byggen som kräver anmälan.

Huvudregeln är allmänna handlingar är offentliga, men en del handlingar är hemliga och får  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över sina allmänna handlingar, liksom att bevara, vårda och hålla dessa ordnade. I Öckerö kommun utgör  11 okt 2019 En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha upprättats där. Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten. En handling är  28 aug 2020 En del allmänna handlingar är hemliga.


Volvo hallsberg öppettider
måste du betala trafikförsäkring och fordonsskatt när ett fordon är avställt

Om en handling rörande ett bygglovsärende har tillkommit med anledning av en myndighets rättstvist kan handlingen således omfattas av sekretess i enlighet med 19 kap. 9 § OSL. Detta har behandlats i kammarrättens dom Mål nr 2848-13. En handling rörande bygglovsärende skulle även kunna omfattas av sekretess med stöd av 18 kap. 8 § OSL.

Ansökan Handlingar som kommit in till kommunen blir allmänna handlingar. Mer om ritningar kan du läsa på sidan bygglovsritningar.

Beställa allmän handling - kontakta oss. Vill du begära en offentlig handling från kommunen? Kontakta oss om du vill begära ut en allmän 

Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar i Sverige. Denna rätt regleras i Sveriges  5 nov 2020 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän, det vill säga internt arbetsmaterial.

I andra fall behöver du göra en anmälan, ansöka om rivningslov eller söka marklov. Det finns också åtgärder som varken kräver ansökan eller anmälan.