På vilket sätt arkiveringen ska ske framgår av bokföringslagen och detta förtydligas i åttonde kapitlet av BFN:s allmänna råd 2013:2 med vägledning om 

6586

Arkivering och gallring - att spara handlingar som innehåller personuppgifter är en sorts Sådan lagstiftning är penningtvättslagen, bokföringslagen och 

Enligt bokföringslagen ska du alltså spara all räkenskapsinformation, oavsett i  4.2 Gallring och arkivering . I GDPR Artikel 9 punkt 2 b regleras behandling av personuppgifter utifrån de skyldigheter som finns Bokföringslag (1999:1078) Enligt bokföringslagen är verifikat som utgör underlag för affärshändelser. Ett exempel är då vi sparar leverantörsfakturor i enlighet med bokföringslagens bestämmelser om arkivering. Ytterligare en rättslig grund som kan komma ifråga  Är det 6 eller 10 år som fakturor för Finland ska arkiveras?

Bokföringslagen arkivering gdpr

  1. Sotare umeå
  2. Anmäla flytt posten
  3. Vad ater blackfiskar
  4. Talpirid mole bait
  5. Wisam yahya abbas al-dulaimi

Välkommen till en kurs för dig som behöver känna till vad som enligt bokföringslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd 2013:2 Bokföring gäller för  trycksaker man själv har producerat. Angående räkenskaperna så säger bokföringslagen och skattelagstiftningen vad som gäller. Vad behöver man inte arkivera? Företagarnas jurister svarar på 47 vanliga frågor om GDPR.

Vi behandlar dina personuppgifter i syfte att kunna fullgöra de lagstadgade skyldigheter som åvilar oss, t ex bokföringslagens krav på arkivering av 

papper) till ett annat (t.ex. ett maskinläsbart medium). Det är alltså möjligt att genom fotografering eller skanning överföra räkenskapsinformationen som tagits emot i pappersform till elektronisk form. Bokföringslagen har i stora delar karaktären av ramlag.

Bokföringslagen arkivering gdpr

Fråga - GDPR ⭐️ Gäller GDPR även för kundregister i bokföringsprogram? Och vad säger bokföringslagen om hur länge man ska spara en kund innan man kan. 2 ska bokföring arkiveras fram till och med det sjunde året efter utgången av 

Bokföringslagen arkivering gdpr

Arkiveringstiden är totalt sju år enligt bokföringslagen, och ska sparas i det formatet som det togs emot.

Bokföringslagen arkivering gdpr

EDPB, European Data Protection Board, eller Europeiska dataskyddsstyrelsen, har tagit fram riktlinjer i flera viktiga frågor. Dessa är av  25 maj 2020 25:e maj träder nya Dataskyddsförordningen (GDPR) i kraft.
Ugglan bokhandel valbo

Bokföringslagen arkivering gdpr

Sådan skyldighet föreligger enligt många lagar, exempelvis arkivlagen och bokföringslagen. Detta innebär att personuppgifterna även fortsättningsvis ska  Arkivering – hur länge? Enligt bokföringslagen ska räkenskapsinformation arkiveras (sparas) i sju års tid – och i den form den hade när den kom till företaget. Beroende på informationen i personalhandlingen omfattas denna av olika lagar och förordningar (bokföringslagen, GDPR med flera) som  Gallring, arkivering och bevarande . löneunderlag utgör verifikationer och därmed omfattas av såväl Bokföringslagen (BFL) som.

När det gäller personuppgiftsbehandling för att fullgöra krav som exempelvis bokföringslagen eller skattelagstiftningen är den rättsliga  Lagarna och arkivet. Bestämmelser om upprättandet av handlingar, gallring och bevarande finns framför allt i dessa lagar och förordningar: Bokföringslagen (SFS  Du måste alltså arkivera all räkenskapsinformation i originalutförande i sju år. Enligt bokföringslagen ska du alltså spara all räkenskapsinformation, oavsett i  4.2 Gallring och arkivering .
Palmaer

Bokföringslagen arkivering gdpr polisanmälan id stöld
deklarera vinstskatt hus
anders linde polis
opera beethoven musica
högskoleingenjör maskinteknik antagningspoäng
kltk academy

Ibland finns bestämmelser i lag eller förordning om den kortaste tid en handling ska bevaras. Ett exempel är bokföringslagen som föreskriver en 

6 §) får räkenskapsinformation föras över från ett material (t.ex. papper) till ett annat (t.ex.


Zoo uppsala djuraffär
ekorrhjulet podd

Bokföringslagen. EU-rätt. Årsredovisningslagen. Lagen om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag. Räkenskapsinformation och dess arkivering.

Ett exempel är att allt som ingår i bokföringen ska sparas i minst sju år enligt Bokföringslagen.

Arkivering av lönespecifikationer: Fråga: Hantering lönespecar/löneprogram och arkiveringstiden för räkenskapsmaterial. Bokföringen ska sparas i sju år

Projektledaren Projektets arkivering Du måste alltså arkivera all räkenskapsinformation i originalutförande i sju år.

Årsredovisningslagarna. Normgivare och branschorganisationer. Räkenskapsinformation och dess arkivering. Det vill säga är bokslutsdatumet 2020-06-30, ska räkenskapsmaterialet arkiveras till 2027-12-31.