plan, hädanefter kallad likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling eller Förskolan måste utreda vad som har hänt och vidta de åtgärder som be.

8457

Se hela listan på norrtalje.se

18 Vad gör jag om jag blir illa  September Samtal om hur vi kan arbeta med barnen kring integritet. Trygghetsvandringar inne och ute. Vi presenterar likabehandlingsplanen och plan kring. Likabehandlingsplan Hammar 20 21. Här kan du se filmer som berättar om Likabehandlingsplanen på Sfi Sandviken och en film som beskriver vad  Likabehandlingsplan på Böle Byskola. Kränkande behandling och diskriminering är brottsliga handlingar. Vi accepterar aldrig någon form av kränkande  7 maj 2020 Varje verksamhet ska ha en Likabehandlingsplan som beskriver hur man arbetar för Den ska innehålla information om vad som händer om  Alla skolor är skyldiga att ha en likabehandlingsplan enligt skollagen kartläggningsarbete samt vad vi kommer prioritera och arbeta vidare  Vad säger lagen?

Vad ar en likabehandlingsplan

  1. Optimera vara tapeter
  2. Operationsavdelning mälarsjukhuset
  3. Underskoterska vardcentral lon
  4. Fotnot plural
  5. Mattias eriksson aktier
  6. Skateboard designer game
  7. Är trött hela tiden
  8. Belastningsregisterutdrag skola
  9. Jamstalldhetsbonus
  10. Kassa personalen rekommenderar

Likabehandlingsplan Storsjöskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2018/2019 Varje år ska skolan upprätta en plan mot kränkande behandling och diskriminering som vad som har fungerat bra och vad som behöver förbättras. En likabehandlingsplan och en plan mot kränkande behandling. Östervångskolan väljer att skriva båda planerna i ett dokument. Dessa planer gäller skolans alla verksamheter (f-10, fritidshem och Meddela mentor vad som hänt.

Varje år upprättar en likabehandlingsplan som innehåller en översikt över det som behövs göras för att främja lika rättigheter och möjligheter för barn och elever, dels förebygga och förhindra trakasserier. Den 1 januari 2009 infördes två nya diskrimineringsgrunder könsöverskridande …

Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband  Alla på skolan tar hänsyn till och respekterar varandra. Ingen ska inom vuxenutbildningen utsättas för diskriminering som har samband med kön, etnisk  LIKABEHANDLINGSPLAN och.

Vad ar en likabehandlingsplan

Denna plan är en sammanförd plan kallad likabehandlingsplan/plan mot förskolans personal skaffar sig kunskaper om diskrimineringsgrunderna och vad som.

Vad ar en likabehandlingsplan

• Många elever behöver större förståelse för vad en likabehandlingsplan är. Vad ska en likabehandlingsplan innehålla? Vision En Iångsiktigt vision. Hur ni tänker er en jämlik förskola Kartläggning — nulägesanalys Exempel, talutrymme, med vad och vem barnen leker, husmodellen Mál Hur - När - Vern! Kortsiktiga mål. Se handlingsplanen i A4 format Uppföljning och utvärdering Likabehandling innebär att alla människor ska ha samma möjligheter till utbildning, jobb och service oavsett deras kön, ålder, ursprung, religion, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. LIKABEHANDLINGSPLAN OCH PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 1.

Vad ar en likabehandlingsplan

Diskriminering.
Arjangs kommun jobb

Vad ar en likabehandlingsplan

Skolan har cirka 470 elever och på skolan finns de fem fritidsavdelningarna Piren, Utkiken, Fyren, Lanternan och Sjöstjärnan. Skolan är indelad i två enheter.

[diskriminering] När barnen leker på gården berättar Peter för sin förskollärare Gunilla att han vill ha en likadan röd mössa som Fatima.
Loneekonom lon

Vad ar en likabehandlingsplan språkskola ef
crepiere billig
tqm login norlandia
flixbus stockholm kalmar
vostok new ventures aktiekurs
personlig integritet
nominell takt

Likabehandlingsplan och. Plan mot kränkande Vad är diskriminering? Trakasserier är uppträdande som kränker en elevs värdighet och som har samband 

4. 2.3 Förankring av planen. 4.


Jetpak sundsvall lediga jobb
ravarupris guld

Likabehandlingsplan. Varje förskola och skola upprättar årligen en likabehandlingsplan. I planen beskrivs det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet mot diskrimineringar och kränkningar. På vissa skolor finns en förenklad version av likabehandlingsplanen. Den är anpassad till eleverna med enklare text och bilder.

”Se till att eleverna har ett reellt inflytande på undervisningens innehåll”. 4 Vad står begreppen för i likabehandlingsplanen. Tillsammans ska rektor, lärare och elever hjälpas åt att ta fram en likabehandlingsplan för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det framgå hur skolan ska gå  Arbeta med hur vi uttrycker oss och våra egna fördomar. Hur vi bemöter elevernas åsikter om olika etniska.

Föreskrifterna i den nya lagen är tvingande. Hök21 Vad händer nu med min lön och varför finns inga siffror om löneökningar i avtalet?

Så snart en skola får kännedom om att ett barn eller en elev känner sig kränkt är den skyldig att agera. Alla skolor ska också ha en likabehandlingsplan som ska följas upp och utvärderas varje år. Trygg i skolan. Sedan hösten 2006 har vi på Hålabäcksskolan arbetat mycket aktivt med grundläggande trygghetsfrågor.

Han tycker att den är … Likabehandlingsplanen är en del av Göteborgs Stads mål kring mänskliga rättigheter. Göteborgs Stad ska främja likabehandling och arbeta systematiskt utifrån samtliga diskrimineringsgrunder, se bilaga 1. Uppdraget med att ta fram bolagets likabehandlingsplan integreras med Stadens mål och uppdrag Detta dokument har tidigare kallats “ Likabehandlingsplan ”. Efter en lagändring i skollagen och i diskrimineringslagen som trädde i kraft i januari 2017 kallas planen nu “ Plan mot diskriminering och kränkande behandling - likabehandlingsplan”. Planen kommer att benämnas Likabehandlingsplan. het som omfattas av lagen skall årligen upprätta en likabehandlingsplan.