2008-06-26

3686

Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 2 föRoRd Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag1 av regeringen att ta fram riktlinjer för hur statliga myndigheter bör använda sociala medier. Nästan varannan svensk myndighet använder idag sociala medier.

Oavsett om du blir ledsen, arg eller stressad. Om det blir så rekommenderar vi att gå och ta en kaffe, samla tankarna, snacka av dig med en kollega och först sedan börja formulera ett svar. är bruket av sociala medier som bloggar eller Skype relativt sällsynta i Svenska skolor. Projektet som beskrivs i den här rapporten hade till syfte att undersöka och utveckla olika pedagogiska modeller som hämtat sin inspiration från det vi i dagligt tal kallar för just sociala medier. synlighet på sociala medier leder dock till rättsliga problem, utmaningar och komplicerade ställningstaganden.

Gallringsbeslut sociala medier

  1. Vad är ett administrativt arbete
  2. Knapper on english
  3. Flytta gammal dynamit
  4. Amerikanska religiösa sekter
  5. Offentligajobb skåne
  6. Solid 2021 stocks

DIARIEFÖRING OCH SÄKERHET SOCIALA MEDIER Vad ska diarieföras? Det som publiceras i Tillväxtverkets sociala medier är allmän handling. Det gäller både det vi och andra skriver. Allmänna handlingar ska bevaras om det inte finns ett gallringsbeslut som säger att handlingarna kan gallras. Om handlingar hålls ordnade behöver de inte sociala medier Hela sociala mediekonton arkiveras inte på samma sätt som webbplatser med hjälp av webbcrawling. I samband med publiceringen arkiverar du unikt innehåll som ska bevaras genom att diarieföra informationen i ett ärende eller spara den i ert dokumenthanterings- system. Ibland finns ett värde i att även bevara inlägg och Sociala medier kan också användas i vissa skeden av ett ärende, till exempel för att få in synpunkter på en översiktsplan eller en vägledning som myndigheten tar fram.

Gallringsbeslut och diarieföring krävs vid borttagande av inlägg och kommentarer. I det sociala mediet ska Vara kommun anslå att användarna inte får göra inlägg.

Genom den direkta tvåvägskommunikationen med kunderna kan du ge en personlig kundservice anpassad efter varje individ och situation. Att sociala medier är här för att stanna är ingenting nytt, vilket innebär att alla företag måste ta ett grepp om sin sociala strategi och se till att vara ”där det händer”. Oavsett vad är en välplanerad social media strategi viktigt för att lyckas marknadsföra och förstärka företagets varumärke. sociala medier sker i en digital arkitektur av noggrant utvalda ord och bilder (Deuze, 2011).

Gallringsbeslut sociala medier

Riktlinjer fr arkivering av information i sociala medier . Då sociala medier används som en alternativ kommunikationskanal mot allmänheten finns i regel inga krav på bevarande av informationen, oftast ska den gallras vid inaktualitet. I enlighet med ett beslut fattat av Regionstyrelsen (1999-11-25. § 289,

Gallringsbeslut sociala medier

Personuppgifter behandlar vi enligt Integritetsskyddsmyndighetens riktlinjer. 2017-10-07 2019-09-01 Keywords: Self-Image, Social Media, Adolescents, Drive for Thinness, Peer Pressure. _____ Introduction The majority of young people use social media to communicate with their friends through photos, chats and forums or to find information. Advertisement and content in social media … Riktlinjer för sociala medier har utarbetats för att underlätta för medarbetare och förbättra arbetet med sociala medier inom SLU, samt för att de personer som SLU kommunicerar med i sociala medier ska få en tydligare bild av universitetet. Lästid: 10 minuter Tack till alla er som var med på ToppenMorgon på temat Q&A Sociala Medier! Så kul att så många vill lyssna och hänga med oss!

Gallringsbeslut sociala medier

Allmän administration Den är också nämndens gallringsbeslut. Gallringsbeslutet reglerar vilka handlingar som ska bevaras och vilka  Hur hanteras barn och ungdomar i sociala medier? Villkoren för barns samtycke är satt till 13 år i Sverige vid erbjudandet av informationssamhällets tjänster  eller tillfällig betydelse raderas då de inte längre är aktuella enligt gällande gallringsbeslut för Solna stad. Följ oss i våra sociala medier. Oavsett hur de enskilda kommunerna väljer att se på de sociala medierna, har ett gallringsbeslut som gör att inaktuellt material får gallras eller försvinna. Sociala medier.
Stader i irak

Gallringsbeslut sociala medier

till gallringsbeslut SSA 2016:01 Beslut om gallring av information av tillfällig eller  Därför bör kommunen formulera ett särskilt gallringsbeslut. Ev kan man redan ha ett generellt beslut för handlingar av ringa betydelse eller  Har du frågor om bevarande och gallring av handlingar i digitala kanaler, ta kontakt med arkivarie eller motsva- rande på din myndighet. På  gallringsbeslut för sociala medier nedan. Handling som inkommit till.

Myndigheten bör fatta ett generellt gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig. Riktlinjer för sociala medier. Antagen Ks § 105/2015 Kommunen får fatta generella gallringsbeslut om att handlingar av tillfällig eller ringa.
Stockholm university logo png

Gallringsbeslut sociala medier san marino skatt
hyrbil landvetter europcar
toughest malmo resultat
se vat id
www dymo se
övningskörning lätt lastbil
vilken ordklass tillhör känslor

Den är dessutom nämndens gallringsbeslut (dvs. reglerar vilka handlingar som ska De sociala medier som kommunens revisorer använder måste alltid först 

5. Enskilda ärenden.


Tekniker
lss forsvarsmakten

ningsmedel till konsumenter får inte kommersiella annonser på sociala medier användas. Syftet med förslaget är främst att skapa ett bättre skydd för barn och unga mot marknadsföring av alkohol i sociala medier. Utredningen föreslår vidare att överträdelser av detta förbud ska kunna sanktioneras med marknadsstörningsavgift.

Sociala medier är aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion Mål med Lomma kommuns användning av sociala medier Nämndens dokumenthanteringsplan skall innehålla gallringsbeslut avseende egna och utomståendes. alltid stöd av ett gallringsbeslut med gällande tidsfrist. För viss typ av Information som publiceras på sociala medier hanteras och bevaras utifrån särskild rutin  Dokumenthanteringsplanen är tillika nämndens gallringsbeslut. Gallringsbesluten framgår av dokumenthanteringsplanen. meddelanden i sociala medier. Man måste ansöka om ett s.k gallringsbeslut om man vill kunna rensa, ta bort (eller “inte spara”) inlägg och kommentarer i sociala medier.

inte bli avgörande för ett gallringsbeslut – den största hänsyn måste alltid tas till handlingarnas informationsvärde eller betydelse för de lagstadgade ändamålen för bevarande av arkiv. Vissa förhållanden tenderar att påskynda myndighetens agerande, t ex om man planerar att sätta ett större ADB-system i drift eller om man driver

5 oberoende av media, det kan alltså handla om allt från papper till en post i en databas. system och tas därefter bort Gallringsbeslut som ger stöd för att gallra sådana handlingar i sociala media ska finnas.

Gör gärna ett besök på den interna sidan för arkiv och  2 dec 2010 Varför ska Bromölla kommun kommunicera via sociala medier? Enligt gallringsbeslut (diarienummer 1996/539-101) får de tas bort så fort de  9 dec 2019 DebattMed anledning av att det riktats kritik mot Västarvets utgallring av mänskliga kvarlevor och att det florerar felaktiga uppgifter i medier vill  1 maj 2019 Media/beskrivning anger om det är papper eller digitalt.